PORTFOLIO

Najnowsze propozycje Baczyńskiej i Czamary na płaszczyźnie estetycznej wyciągają kobiety z morza anonimowości – współczesnej ulicy i zaśmieconych kiczem salonów. Dla ortodoksyjnych wyznawców heurystycznego ujęcia stroju jako tekstu, kolekcja stanowić będzie zaproszenie do etnograficznej podróży po epokach i krainach świata.

1
Jesień 2016/2017

O NAS

SPOTKANIE ZE SOBĄ

Baczyńska&Czamara to duet twórczy z Lublina, pracujący nad projektami synergicznie i synchronicznie. Pełna – bliźniacza wręcz – zgodność spojrzeń na estetykę, sztukę i technikę oraz komplementarność inspiracji pozwoliła im wytworzyć unikalną metodę kreacji, przebiegającej niejako obok, a wręcz ponad biegiem codziennego życia.

KORZENIE

U źródła formy, jaką przybrała niepodzielność twórcza Baczyńska&Czamara leży dialog. Dwie indywidualności dostały od losu szansę natrafienia na siebie w magicznej i pulsującej od inspiracji przestrzeni teatralnej. Wymiana myśli i spotkanie mocnych osobowości, zamiast spodziewanego konfliktu doprowadziły do synergii już na poziomie codziennej rozmowy. Doświadczenia i wrażenia podróży znalazły ujście i przyjazny ekosystem. Niemożliwy do utrzymania we wnętrzu potencjał i potrzeba tworzenia, zachwyt architekturą, niemalże automatycznie i bezboleśnie zrodziły oryginalną koncepcję, której korzenie sięgają nie tylko oczywistości świata tekstylnego, ale docierają dużo głębiej, nie omijając twardego gruntu rzemiosła.

PRAOJCZYZNA WIZERUNKU

Wszystko, co wychodzi z pracowni nasycone jest rzemieślniczą dyscypliną i benedyktyńskim perfekcjonizmem. Cykl tworzenia traktowany jest przez nas jako proces budowania więzi z klientem.

Dojrzałość i doświadczenie pozwoliło nam uzyskać idealny balans między często niezrozumiałą i krzyczącą oryginalnością, a normatywnością stroju, który przypomina mieszczański kamuflaż. Korzystamy z estetyki, którą wypracowała nasza kultura, historia, sztuka, ponieważ traktujemy modę jak język komunikacji. Tak jak nie da się wyczerpać kombinacji słów i środków prozodii dla doskonalenia swojej mowy, tak nie pozwalamy sobie na utknięcie w powtarzalności motywów dla wyrażenia komunikatu estetycznego. Ten potencjał i dar sprawia, że nie boimy się robić użytku z tego, co wiatr historii usypał pod naszymi stopami.

OŻYWIANIE ARCHITEKTURY

Projektowanie stroju – stylizacja holistyczna na gruncie współpracy z drugim człowiekiem to proces dynamiczny. Konstrukcyjne ujmowanie tematów doprowadziło nas do podjęcia próby odnalezienia prawdy architektonicznej w projekcie kostiumu, którego surowcem jest materiał wdzięczny, elastyczny, a dzieło zmienne i żywe. Staramy się, aby efekty naszych prac łączyły walory designu właściwego modzie i architekturze, tak aby w każdej kreacji chciało się po prostu zamieszkać.

MISJA

Podstawowym sposobem na pożyteczne odnalezienie się w otaczającym nas świecie jest wydobycie ponad powierzchnię banału i oczywistości tego, o czym w codziennym zagonieniu nieopatrznie zapomnieliśmy. Pojęcie wspólnoty to nie tylko my i nasi bliscy – to również ziemia i historia, bez których nie bylibyśmy kim jesteśmy. Naszą misją jest przywrócenie zerwanej ciągłości między dziedzictwem tradycji sztuki ludowej i rękodzielnictwa, a współczesnym postindustrialnym światem mody, która przemierzając światłowodem po ścieżkach globalnej wioski, niejednokrotnie potrafi przydeptać subtelne rysy lokalnej estetyki. To, co świat mody często instrumentalnie wykorzystuje jako etniczny smaczek – wyrwany bez korzeni multikulturowy gadżet, dla nas jest esencją tego, co daje się zawrzeć w pojęciu stylu.

LOKALNOŚĆ

Stawiamy sobie za cel ośmielenie do odkrywania własnej historii i odszukiwania prawdy o sobie. Jesteśmy dumne z historycznej wielokulturowości otaczającego nas świata. Przesiąkając powietrzem, gwarem ulic, architekturą tej przestrzeni nie potrafimy i nie chcemy tworzyć w oderwaniu od niego. Nasza tożsamość jako projektantek, to nie zameldowanie w dowodzie osobistym, ale zameldowanie w tym jedynym momencie historycznym, w którym dane jest nam tworzyć. Patrzymy na nasze miasto jak na teatralną scenę, na którą zapraszamy prawdziwe postaci – aktorów z krwi i kości. Na nich czekają nasze ubrania.

 WARTOŚCI

Biznes to uczciwa wymiana dóbr, jakimi mamy szczęście w określonym momencie gospodarować. Wierzymy, że każdy człowiek jest w posiadaniu czegoś, dzięki czemu może wchodzić ze swoim otoczeniem w relacje, dzielić się, wymieniać, dostarczać korzyści i korzystać samemu, być atrakcyjnym i zdolnym do zachwytu. W biznesie, jak w życiu, nie może być mowy o uczciwości w oderwaniu od jednostki ludzkiej. Wierzymy w to dogłębnie, dlatego prowadzimy wszystkie nasze działania z ludźmi i dla ludzi w imię piękna.

KONTAKT

Error: Please check your entries!